Polska Parafia Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry w Ludwigsburgu
Polska Parafia Katolickapw. Matki Boskiej Częstochowskiejz Jasnej Góry w Ludwigsburgu

Historia Parafii w Heilbronn

Pierwszym księdzem w Heilbronn był franciszkanin o. Klemens Dwornik pochodzący z Szarleja koło Tarnowskich Gór, który w dniu 26.czerwca 1945 przybył razem z transportem po likwidacji obozu w Dorze. Uwolniony z obozu koncentracyjnego już w Dorze rozpoczął swą pracę duszpasterską i prowadził ją dalej w Heilbronn. Noc spędzona w ujeżdżalni nie zniechęciła młodego gorliwca, toteż mimo iż mieszkał we wspólnej sali, w ciasnocie, już następnego dnia zabiegał o postawienie ołtarza polowego.  I oto w święto Piotra i Pawła, a na koszarowym placu w Heilbronn, płynie podczas mszy św. po raz pierwszy potężne „Serdeczna Matko” , potem „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie” . . . . i wreszcie na zakończenie - „Boże coś Polskę”. 

I gdy tłum zawołał donośnie  „. . .  zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy”, to zanim zaczął śpiewać drugą zwrotkę, z winnic otaczających obóz i od lasu doleciało żałosne echo – zlituj się . . . zlituj się . . . zlituj . . . .

Jeszcze tego samego dnia przybył z Weinsbergu ks. Stefan Smaruj rodem z Wrześni. Przed  obu pasterzami stają dwa główne zadania: zorganizowanie biura parafialnego i urządzenie kaplicy. Tym drugim zajął się „fachowiec” ks. Stefan Smaruj, który przez 4 lata pracował w obozie koncentracyjnym Dachau jako stolarz.

<< Neues Textfeld >>

 

 

 

 

 

Ołtarz na placu koszarowym Priesterwaldkaserne w Heilbronn - 1946

Te pierwsze cegiełki stały się podwaliną dla parafii Polskiej w Heilbronn, której pierwszym proboszczem od 1. sierpnia 1945 został ks. Feliks Windorpski, kapłan z diecezji Pelplińskiej. 1-go  października 1946 r. utworzony został dekanat Heilbroński, a ks. Windorpski z nominacji arcybiskupa J.Gawliny zostaje dziekanem Polskich ośrodków na obwód Heilbronn-Karlsruhe. W tym okresie pracuje w głównym obozie Priesterwald – 3-ech, a od sierpnia 1946 roku nawet 4. kapłanów, gdy przybywa do Heilbronn ks. Henryk Malak do pracy w szkole i z młodzieżą. Po wyjeździe dziekana Windorpskiego do Polski w maju 1947 roku, obowiązki jego przejął ks. Henryk Malak i prowadził parafię do 1950 roku kiedy to wyjechał do USA z ostatnia grupą wychodźców. Jeszcze w latach 80-ych wspominano ks. Malaka w Heilbronn jako „nasz duszpasterz”.

 

 

 

 

 

ks. Henryk Malak - w Heilbronn 06.08.1946-1950. Uczy w szkole i gimnazjum polskim w HN.

Od maja 1947 proboszcz parafii w Heilbronn.

W Heilbronn funkcjonowały wtedy 2 obozy – pierwszy to Priesterwaldkaserne i Schlieffenkaserne obok siebie tam gdzie dzisiaj stoi polski krzyż, oraz Ludendorffkaserne na wzgórzu Lerchenberg po wschodniej stronie miasta. Osobnym ośrodkiem był tzw. DP-Hospital nazwany też sanatorium Jägerkrankenhaus, gdzie przebywali chorzy Polacy i gdzie rodziły się polskie dzieci. Umieralność niemowląt była bardzo wysoka. W każdym z tych ośrodków był dodatkowy duszpasterz dbający o naszych rodaków: że wymienię kilku z nich: ks. St.Jezierski, ks. J.Wolnik, ks. Z.Kamiński, ks. Kozak i inni. 

Razem w latach 1945-1947 przebywało w Heilbronn przeszło 12 tys. dipisów, których ubywało z czasem gdy stopniowo wracali do kraju lub wyjeżdżali do pracy w Belgii, do Kanady, USA a nawet do Wenezueli.<< Neues Textfeld >>

W latach 1946-1950 na terenie ośrodka w Heilbronn funkcjonowało gimnazjum z internatem i szkołą podstawową, teatr amatorski i ośrodek zdrowia z polskimi lekarzami i pięcioma stacjami specjalistycznymi, gazetka obozowa, 30. osobowy chór kościelny im. Moniuszki, zespół teatralny i zespół taneczny, dwie drużyny harcerskie – razem ok. 800 osób, zespoły sportowe, oraz sklep z polskimi wydawnictwami „Słoneczko”.

 

 

 

Budynek polskiego gimnazjum w Heilbronn 1946-1950

Zespół taneczny "Krakowiak" przy polskim Gimnazjum w Heilbronn.

Regularnie odbywały się rekolekcje, a setki dzieci i młodzieży przystępowały do sakramentu 1. Komunii św. i do sakr. bierzmowania. W czasie niecałych 3 lat do 1.marca 1947 udzielono w Heilbronn 671 ślubów i 775 chrztów. W samym tylko obozie Weinsberg we wrześniu 1945 udzielono 186 ślubów. Wyobraźmy sobie dzień 27. września kiedy to w kaplicy obozowej 98 par staje na ślubnym kobiercu. W tym samym czasie w Heilbronn jednocześnie stają 62 pary przed ołtarzem. W czasie wojny nie tylko zabronione było branie ślubu przez ludzi wywiezionych na roboty, ale jakiekolwiek chodzenie do kościoła.

Kaplica adaptowana ze zniszczonej działaniami wojennymi sali gimnastycznej z czterema ołtarzami, zwana popularnie "Heibrońską katedrą"

Niestety nie brakowało prowokacji, oskarżeń i anonimowych pogróżek pod adresem duszpasterza, dlatego droga kapłana na uchodźstwie mimo pracy wśród swoich nie była usłana różami tym bardziej, iż był to jednocześnie jedyny ośrodek administracyjny,  

Na wieść o planowanej likwidacji ośrodka w dzień Bożego Ciała 1947 roku po południu odbyła się manifestacja w mieście z udziałem 3 tysięcy osób i przemarsz przez miasto do sąsiedniego ośrodka Ludendorff Kaserne na drugim końcu miasta. W efekcie odwołania do władz amerykańskich ośrodek w Heilbronn istniał jeszcze do 1950 roku kiedy ostatecznie go zlikwidowano, a reszta mieszkańców została rozdzielona po okolicy.

<< Neues Textfeld >>

Tymczasem w sąsiednim Weinsbergu w trzecim obozie wokół Heilbronn, już 15.kwietnia  1945 r. zajęto opuszczony OFLAG (obóz jeńców wojennych dla oficerów) z przeznaczeniem dla Dipisów. Latem 1945 było tam już ok. 4000 Polaków. Pierwszym kapłanem w Weinsbergu był ks. Jan Król - więzień Dachau.

 

 

 

ks. Jan Król - proboszcz w obozie Weinsberg 1945-1948.

Były partyzant i więzień obozu koncentracyjnego w Dachau

 

 

 

 

 

 

 

Arcybiskup Józef Gawlina witany przez Henryka Walca przed bierzmowaniem w 1947 roku w obozie Weinsberg

W roku 1948 przyjechał do pomocy ks. Ignacy Rabsztyn ze Schwäbisch Gmünd. Po likwidacji ośrodka w Heilbronn w 1950 roku ks. Rabsztyn został dziekanem obwodu Badenii-Wirtembergii. Kiedy obóz w Weinsbergu został zlikwidowany reszta mieszkańców wraz z ks. Rabsztynem w dniu 3. Lutego 1953 roku została przeniesiona do Ludwigsburg-Aldingen.<< Neues Textfeld >>

 

 

 

 

 

 

Ks.prałat Ignacy Rabsztyn, proboszcz w Weinsbergu 1948-1952.  

3.lutego 1953 roku przybył z resztką niedobitków obozu Weinsberg do Ludwigsburga-Aldingen gdzie utworzył zręby dzisiejszej polskiej parafii.

Pozostali ludzie z likwidowanych obozów w Heilbronn i Weinsberg zostali rozrzuceni po mniejszych osiedlach jak Widmantal, Neckargartach – Ziegelei, Böckingen i baraki w Neckarsulm, gdzie mieszkali do lat 60-ych, kiedy to wbrew ich woli przydzielono im mieszkania socjalne i zmuszono do ich zasiedlenia. Tym samym więzi socjalne miedzy Polakami zostały mocno osłabione.

 

 

 

 

Codzienne życie w barakach starej cegielni (Ziegelei) w Neckargartach - 1961 rok

- dzisiejszy plac zabaw gdzie spotykamy sie na festynach parafialnych.

Parafia Heilbronn została przyłączona do utworzonej w 1975 roku Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu, której duszpasterz, ks. Ignacy Rabsztyn przyjeżdżał do Heilbronn i odprawiał początkowo msze św. w prywatnych mieszkaniach. Od momentu poświęcenia nowego kościoła św. Michała w Neckargartach w 1958 roku, odbywały się tutaj raz w miesiącu polskie msze św. Tak zaczęła się nasza  obecność w obecnym kościele. W 1980 roku przybył z Polski do pomocy ks. Zdzisław Małecki i spotkania z eucharystią odbywały się 2 razy w miesiącu przy niewielkiej frekwencji. Jeszcze w 1983 roku ks. Małecki poważnie rozważał sens przyjeżdżania do Heilbronn dla kilkunastu osób. Jednak wzrastająca coraz bardziej emigracja postsolidarnościowa, a potem emigracja bytowa, powoli zaczęła wypełniać ławki w kościele. Ks. Małecki rozpoczyna regularną naukę religii dla dzieci po niedzielnej mszy św.

Zalążki nowożytnej parafii 1983 rok

Od lewej: Stanisław Szkoc, pani Kobiela, Irena Cuber (organistka), Zofia Szkoc, Roman Cuber (grał na altówce)

Także wielu przybywających tzw. Spätaussiedlerów od lat 70-ych, z pochodzeniem niemieckim potrzebowało polskiego duszpasterstwa niekiedy przez wiele lat zanim nie zaaklimatyzowali się w niemieckich parafiach. Wielu z nich mimo niemieckiego obywatelstwa do dziś zostało w naszej parafii czując się w naszej wspólnocie parafialnej jak w rodzinie.

 

 

 

 

Grupa młodzieży na wycieczce w Löwensteiner Berge z panem St. Szkoc

1991 rok

 

Pielgrzymka do Watykanu parafii Heilbronn z ks. Z.Małeckim  i audiencja u Ojca świętego Jana Pawa II

Dopiero w 1994 roku z przybyciem nowego, obecnego proboszcza mamy coniedzielną mszę świętą, a kościół co niedzielę wypełniony jest licznymi parafianami w liczbie ok. 350 osób. W roku 1996 wydaliśmy pierwszy numer miesięcznika parafialnego ARKA, który dzisiaj ukazał się już po raz 219. W tym samym roku po raz pierwszy w naszej diecezji, najpierw na uroczystości Bożego Ciała, a następnie na pielgrzymce w Ellwangen pojawiła się nasza - Heilbrońska chorągiew parafialna, wzbudzając powszechne zainteresowanie, która odtąd co roku ze swoim hasłem „Ty Pójdź za mną” prowadzi nas na wszystkich uroczystościach. I właśnie dzisiaj możemy być dumni z naszej parafii, która prowadzi naukę religii i katechezy w 4 grupach wiekowych, która z grona swoich wychowanków wydała w ostatnich 6 latach  dwóch kapłanów. 70 lat pracy duszpasterskiej wydaje widoczne owoce w postaci wielu zaangażowanych osób w okolicznych parafiach niemieckich, w ich Radach Parafialnych - wnosząc w nie świeżego ducha. Nasza parafia to także przystań dla wielu pracowników z Polski przebywających czasowo w Niemczech z dala od swoich rodzin i ten wymiar duszpasterstwa staje się coraz ważniejszy w Europie bez granic.

Od roku mamy w naszej parafii do pomocy wikarego ks. Piotra Janaszczyka, który obok zwykłych obowiązków prowadzi msze św. dziecięce i zajmuje się ministrantami.

Dzisiaj, w obliczu rodzącego się problemu uchodźców z krajów dotkniętych wojną, warto wrócić do początków naszej wspólnoty parafialnej, która od samego początku mimo niechęci miejscowych, mimo okazywanej dezaprobaty, a nawet wrogości - potrafiła stawić czoło tym wszystkim przeciwnościom i pokazać siłę swojego chrześcijańskiego ducha, która pod przewodnictwem polskich duszpasterzy daje świadectwo wiary i przywiązania do swoich wartości wyniesionych z domu rodzinnego.

Także dzisiaj pomimo większości podszytej strachem należy odważnie iść za Chrystusem i pomagać tym co nie mają dachu nad głową, co utracili wszystko na skutek wojny, po prostu okazać chrześcijańską przyzwoitość.                                                                                                                              Stanisław Szkoc

 

Biuro parafialne jest jedno dla wszystkich Katolików uczęszczających  na Msze św. w Heilbronn, Ludwigsburg i Bad Mergentheim.

Wszelkie dokumenty powinny być składane w sekretariacie:

Polska Parafia Katolicka

Polnische Katholische Gemeinde
Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg

Tel: +49 (0)7141 893369

Mobil: +49(0)17641570553

Fax: +49 7141 893368
E-Mail:parafia.lb@web.de

 

Godziny otwarcia      biura parafialnego          

Sekretariat

Środa    13:00-17:30

Czwartek 10.30 -  15.00

Piątek     17:00 -  18:00

 

Ksiądz Proboszcz

Sobota     17:30 - 18:00

Niedziela  9:30 -10:00

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Polnische Katholische Gemeinde in Ludwigsburg

Diese Homepage wurde mit 1&1 IONOS MyWebsite erstellt.