Polska Parafia Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry w Ludwigsburgu
Polska Parafia Katolickapw. Matki Boskiej Częstochowskiejz Jasnej Góry w Ludwigsburgu

 Drugie Prymicje w Heilbronn                       30.06 2013

Msza św. prymicyjna w dniu 30.06.2013 w Heilbronn.

Z prawej strony naszego prymicjanta ks. Marcina Siodmok stoją, ks.Arek Czempik (także wychowanek naszej parafii), wyświęcony w 2009 r. oraz ks proboszcz E.Bartnik. Z lewei  niemiecki proboszcz parafii St. Michael ks. Josef Sundaraj oraz ks.prof  Witold Broniewski.

 

Nasze PRYMICJE PARAFIALNE to już historia.

     Najważniejszą naszą uroczystością parafialną w ostatnim czasie, były bez wątpliwości prymicje - czyli pierwsza po święceniach kapłańskich Msza św. prowadzona przez księdza Marcina Siodmok – która odbyła się w dniu 30 czerwca 2013r.

     Nasi parafianie byli świadkami święceń kapłańskich w Katedrze we Fryzyndze (Freising) gdzie każdy, kto miał ochotę, mógł pojechać autobusem wynajętym przez parafię i osobiście przeżyć to wydarzenie. Dzień później, w niedzielę, mieliśmy nasze prymicje parafialne w Heilbronn. Z pewnością każdy uczestnik na zawsze zapamięta ten  dzień, bo było to szczególne i bardzo rzadkie święto, tym bardziej, że dotyczyło naszego młodego parafianina. Nasz kościół był bardzo odświętnie przybrany - biel kwiatów i wstążek, połączona z czystą zielenią stroiła ołtarz i ławki w kościele. Przed wejściem do kościoła przystrojonym zielonymi brzózkami i żółtymi chorągwiami, witaliśmy księdza prymicjanta wielkim transparentem „Witaj nasz Kapłanie”. Także ołtarz był w tym dniu odświętnie przybrany; duży, czerwony rzucający się w oczy napis „Odtąd ludzi będziesz łowił (Łk 5,10)”, głoszący wszystkim radosną nowinę, że oto mamy nowego kapłana. Tuż przed ołtarzem była ustawiona łódź - „płynąca na wodzie” z dużym, czerwonym krzyżem symbolizującym Chrystusa zarzucającego sieć, a w niej trzepotały kolorowe ryby. Po obu stronach ołtarza zawieszone były banery z wizerunkiem Chrystusa i napisem - „Bo wezwał Cię Chrystus” oraz „A Słowo stało się Ciałem”. Dekoracje zaprojektował i wykonał parafianin, pan Stanisław Szkoc. Prymicjant wszedł do kościoła procesją, z księżmi, ministrantami i parafialnym pocztem sztandarowym. Nasz sztandar z napisem „Ty pójdź za mną”- tego dnia miał szczególną wymowę, bo oto jeden z nas (to już drugi kapłan z naszej parafii w ostatnich 4 latach) wybrał drogę i poszedł za Chrystusem. W koncelebrze obecni byli księża: jako gospodarz - ks. E. Bartnik, ks. Sundaraj z niemieckiej parafii, ks. A. Czempik- nasz były parafianin, który wygłosił interesującą homilię, dziekan w Heilbronn - ks. S. Denk oraz ks. prof. W. Broniewski ze Stuttgartu, a na nabożeństwo prymicyjne przybył także ks. dziekan W. Westenfeld z parafii św. Piotra i Pawła w Heilbronn. Mieliśmy wielu gości, którzy przyjechali z różnych stron Niemiec oraz spoza kraju. Po Mszy św. był poczęstunek przed kościołem, zafundowany przez rodziców prymicjan-ta. Każdy obecny, mógł posilić się i napić dowolnego napoju, wszyst-kiego było pod dostatkiem. Można było porozmawiać z prymicjantem, zapoznać innych i wymienić swoje zdanie, a że słońce ogrzewało, widać było ogólną radość, która udzielała się wszystkim obecnym.

       Po tym przyjęciu, przeszliśmy do pobliskiej Neckarhale, gdzie

powitała nas wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze momenty życia prymicjanta, od jego najmłodszych lat do święceń kapłańskich włącznie, autorstwa pana St. Szkoc. W odświętnie przystrojonej sali odbył się poczęstunek obiadowy, także zafundowany przez rodziców ks. Marcina - dla przyjezdnych gości, rodziny i innych bliskich osób prymicjanta. Ciasta, ciasteczka i ogromny tort prymicyjny „Winnica Pana” w kształcie piramidy, z bukietami winogron z marcepanu i inne słodkości, które dostarczyli nasi parafianie stanowiły podwieczorek. Była też część nieoficjalna; skecze, konkursy, zadania praktyczne dla prymicjanta - pełne radości i śpiewu, a nawet nie brakło pląsów i tańców, jak to zwykle na weselach bywa.

      Popołudniowe nabożeństwo prymicyjne, które we wzruszający

sposób było śpiewane przez grupę Emmanuel, dopełniło nasze głębokie przeżycie tej uroczystości.

      Ksiądz Marcin z wielkim namaszczeniem, udzielił osobistego

prymicyjnego błogosławieństwa. „Ma ono szczególną moc”- powiedział nasz ksiądz proboszcz E. Bartnik, który wraz z innymi księżmi i dzieka-nami przyjął błogosławieństwo z rąk młodego prymicjanta, całując jego namaszczone dłonie.

      Tak świętowaliśmy prymicje w naszej parafii, a kto z własnej

woli nie był obecny- sam jest sobie winien….

      Jednak dla ks. Marcina nie był to koniec uroczystości. Zaraz na

drugi dzień odwiedzał chorych po czym udał się z całą rodziną w dalszą drogę po prymicyjną. W Dachau - odprawił Mszę świętą, w miejscu, gdzie zginął jego pradziadek. Dla nas parafian w Heilbronn, Dachau - to miejsce, skąd pochodzą nasi pierwsi kapłani (ks. Dwornik, ks.Win-dorpski, ks. Malak i inni), którzy przed 68 laty utworzyli zrąb naszej parafii.

      Następny cel podróży, to rodzinne strony prymicjanta, w Polsce.

Przyznam, że to, co osobiście przeżyłam, było dla mnie swoistą, prawdziwą pielgrzymką prymicyjną. Wraz z chorągwią parafialną towarzyszyliśmy ks. Marcinowi cały tydzień w Mszach św., które odprawiał w Polsce, niemal dzień po dniu.

      Tak było w Pszowie - w Bazylice Narodzenia NMP – Uśmiechniętej

- gdzie prymicjant przyjął Sakrament Chrztu i I. Komunii Św., w Krzyżkowicach, na Kalwarii Pszowskiej - tak bliskiej jego sercu, w zakładzie Opieki Społecznej w Krzyżanowicach - gdzie corocznie nasza parafia przekazuje dar pieniężny na utrzymanie tego domu dla upośledzonych dziewczynek i kobiet. To właśnie tam, była najbardziej wzruszająca inscenizacja upośledzonych dziewcząt, kierowanych przez siostry zakonne. Był taki zakulisowy moment, gdy już po uroczystości pewna starsza siostra franciszkanka, prowadząca za rękę swoje podo-pieczne, wymagające pomocy w chodzeniu, zwróciła się do nich słowa-mi: ”A teraz pomódlcie się, aby tego młodego księdza świat nie zbała-mucił”. Ta intencja towarzyszy do dzisiaj także mojej modlitwie za księdza Marcina.

      W Polsce przeżyliśmy radosne przyjęcie i zainteresowanie nie

tylko nowo wyświęconym księdzem, ale także jego 10 różnymi kazaniami, które wymagały ogromnego wysiłku ze jego strony. Zważywszy, że ks. Marcin nie chodził nigdy do polskiej szkoły - gdyż przybył do Niemiec, gdy był małym dzieckiem – ludzie w Polsce i my sami, byliśmy pełni podziwu dla jego umiejętności władania i precyzji wypowiadania się w języku polskim. Wiele młodych osób, które obecnie uczęszczają na nasze polskie Msze św. w Heilbronn, nie potrafią tak dobrze wypowiadać swoich myśli w polskim języku, mimo, że mają stały kontakt z naszym językiem.

      Dziękujemy wszystkim: którzy w aktywny sposób przyczynili się

do prymicji, za pomoc w strojeniu kościoła, za obsługę przy poczę-stunku, za pyszne ciasta, za prowadzenie i przygotowanie części rozrywkowej, za udział w programie artystycznym, ministrantom i wszystkim parafianom, którzy swoją obecnością uświetnili to wyda-rzenie, za każdą inną pomoc, której nie jestem w stanie wymienić. Szczególne podziękowania należą się rodzicom prymicjanta - państwu Annie i Henrykowi Siodmok, którzy nie szczędzili wysiłków i kosztów, aby dzielić się radością z całąnaszą parafią.

      Dziękujemy Panu Bogu za Marcina i życzymy mu wiele błogosła-wieństwa, zdrowia, owocnej służby kapłańskiej i duszpasterskiej, aby w swojej parafii w Vaterstetten (Bawaria) - jako wikary - potrafił skutecznie prowadzić ludzi do Boga. 

      Oczywiście zapraszamy księdza Marcina do naszej parafii w Neckargartach, gdy tylko zawita w nasze rejony.

Zofia Szkoc

 

Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z tej wspaniałej uroczystości.

Tak wyglądało wnętrze kościoła z ołtarzem witające naszego Marcina - świeżo upieczonego kapłana. 

Łódź z Panem Jezusem łowiącym ryby nawiązuje do ewangelii św. Łukasza, której motto widoczne jest nad ołtarzem.

Rada Parafialna w imieniu całej Parafii w Heilbronn, w osobach Bogusławy Respondek i Stanisława Szkoc oficjalnie gratulują na nowej drodze kapłańskiej naszemu wychowankowi ks. Marcinowi

 

Rodzice Marcina z darami ołtarza

 

ks. Marcin zwraca się do do obecnych parafian, rodziców i przyjaciół dziękując za wsparcie i za modlitwy.

 

Bez komentarza

ks. Marcin z głównymi organizatorami uroczystości prymicyjnych

 

W czasie obiadu w Neckarhalle

Zespół grupy Emmanuel z Bawarii przygrywał i bawił całe towarzystwo

 

Tort prymicyjny pani Zofii Szkoc w prezencie dla ks. Marcina     Smacznego!

Zadanie dla ks. Marcina:

"Jesteś na Misji w Afryce, an pustkowiu w drodze do umierającego i pojazd złapał gumę. Trzeba zakasać rękawy i naprawić pojazd"

Jak się do tego zabrać? . . . . . 

. . . . . . . . . Oczywiście, najpierw należy zdjąć uszkodzone koło.

 

 

 

 

 

 

 

Nie zabrakło również górali z Polski

 

 

Prymicje parafialne to takze okazja do miłych spotkań po latach.

Stara przyjaźń z grupy młodzieży lat 90-ch naszej parafii

Danusia Schendilorz oraz ks. Arkadiusz Czempik (wyświęcony w 2009 roku)

 

Stanisław Szkoc w trakcie przygotowania wystawy fotografii z życia ks. Marcina

 

 

 

 

 

ks. Marcin w czasie nabożeństwa dziękczynnego.

 

 

 

ks. Marcin udziela błogosławieństwa rodzicom

 

 

 

ks. proboszcz Eugeniusz Bartnik przyjmuje błogosławieństwo prymicyjne z rąk prymicjanta

 

Biuro parafialne jest jedno dla wszystkich Katolików uczęszczających  na Msze św. w Heilbronn, Ludwigsburg i Bad Mergentheim.

Wszelkie dokumenty powinny być składane w sekretariacie:

Polska Parafia Katolicka

Polnische Katholische Gemeinde
Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg

Tel: +49 (0)7141 893369

Mobil: +49(0)17641570553

Fax: +49 7141 893368
E-Mail:parafia.lb@web.de

 

Godziny otwarcia      biura parafialnego          

Biuro parafialne zamknięte od 02.12.2019 do 06.12.2019

W pilnych sprawach proszę dzwonić pod numer tel.: 017641570553

Sekretariat

Środa    13:00-17:30

Czwartek 10.30 -  15.00

Piątek     17:00 -  18:00

 

Ksiądz Proboszcz

Sobota     17:30 - 18:00

Niedziela  9:30 -10:00

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Polnische Katholische Gemeinde in Ludwigsburg

Diese Homepage wurde mit 1&1 IONOS MyWebsite erstellt.