Polska Parafia Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry w Ludwigsburgu
Polska Parafia Katolickapw. Matki Boskiej Częstochowskiejz Jasnej Góry w Ludwigsburgu

1. Sakrament chrztu

2. I Komunia Św.

3. Sakrament bierzmowania

4. Sakrament małżeństwa

5. Sakrament pojednania i pokuty

6. Sakrament namaszczenia chorych

7. Kapłaństwo

1. Chrzest

1.Około 1 miesiąca przed planowanym Chrztem proszę ustalić termin w biurze parafialnym lub u duszpasterza.

2.Proszę wypełnić formularz zgłoszenia, dołożyć metrykę urodzenia dziecka / może być „Geburtsurkunde lub  Geburtsbescheinigung    für religiöse Zwecke/. Oryginalną metrykę zwrócimy po chrzcie wraz z metryką Chrztu. (oryginalny Geburtsbescheinigung    für religiöse Zwecke pozostaje w biurze) .

3.Proszę wypełnić formularz zgody na chrzest poza parafią, przedłożyć  w biurze niemieckiej parafii w miejscu zamieszkania/ tylko jeśli formularz jest załączony!

4.Chrzestni przedkładają zaświadczenie, że mogą być rodzicami chtrzestnymi – polskie zaświadczenie lub niemiecki Patenschein. (Zaświadczenia chrzestnych można przedłozyć przed Chrztem, jeśli mieszkają daleko  - wtedy też można podać   oświadczenie chrzestnych z podpisami i wpisem daty urodzenia).

5.Chrzestni muszą być katolikami  (wymagany jest przynajmniej jeden chrzestny/na, natomiast w niektórych przypadkach druga osoba, ochrzczona nie będąca katolikiem może być tylko świadkem).

6. Nie mogą być  chrzestnymi dwie osoby tej samej płci (druga osoba może być tylko świadkem).

7.Chrzestni i rodzice dziecka powinni uczestniczyć w naukach przedchrzcielnych i  odbyć Spowiedź św.                                                

8.Świecę i szatę chrzcielną przynoszą rodzice (jeśli nie mają białej szaty,

 posiadamy jedną w zakrystii i jej używa Szafarz Chrztu).

Wymagania stawiane kandydatom na rodziców chrzestnych

 

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

UWAGA

Kan. 874 – § 1. punkt 3.

Jeśli niemiecka parafia wystawi Patenschein z tekstem : „ist Mitglied unserer Kirchengemeinde und – soweit die übrigen Voraussetzungen von Can. 874 CIC erfüllt werden – zur Übername des Patenamtes berechtigt.“  oznacza to brak danych o Chrzcie i Bierzmowaniu danej osoby. Dla przyszłego ojca chrzestnego lub matki chrzestnej oznacza to konieczność przedstawienia Swiadectwa Chrztu i Bierzmowania w nszym biurze – dokumenty oryginalne zwracamy!

Natomiast polskie zaświadczenia powinny także zaświadczać jednoznacznie, że dana osoba może spełniać funkcję matki chrzestnej/ ojca chrzestnego.

2. I Komunia św.

 

Katecheza pierwszokomunijna odbywa się w parafii Ludwigsburg i Heilbronn.

Tam też obowiązuje poniższy formularz zgłoszeniowy - także do otrzymania

przy pierwszym spotkaniu.

3. Bierzmowanie

 

 

Sakrament Bierzmowania w języku polskim zostanie udzielony w sobotę, 27

 

czerwca 2020 roku przez Księdza Biskupa Czesława Stanulę (CSsR).

 

Osoby, które pragną przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej prosimy o

 

zgłoszenie się do księdza Piotra.

 

Daty spotkań będą wkrótce podane.  Zameldowanie do udziału w katechezie

 

przygotowującej odbędzie się w dniu pierwszego spotkania. Można przynieść

 

gotowe dokumenty - formularz do pobrania poniżej. Prosimy też o przyniesienie

 

świadectwa Chrztu Św.

 

Formularze obowiązują w parafii Ludwigsburg i Heilbronn.

Anmeldung zur Firmung 2020 .pdf
PDF-Dokument [434.0 KB]

4. Ślub

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim, powinni zgłosić się w biurze parafialnym – 3 miesiące przed planowanym ślubem w Niemczech i 4-5 miesięcy przed planowanym ślubem poza granicami

(np: Polska)

5. Sakrament pojednania i pokuty

7. Sakrament namaszczenia chorych

8. Kapłaństwo

Biuro parafialne jest jedno dla wszystkich Katolików uczęszczających  na Msze św. w Heilbronn, Ludwigsburg i Bad Mergentheim.

Wszelkie dokumenty powinny być składane w sekretariacie:

Polska Parafia Katolicka

Polnische Katholische Gemeinde
Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg

Tel: +49 (0)7141 893369

Mobil: +49(0)17641570553

Fax: +49 7141 893368
E-Mail:parafia.lb@web.de

 

Godziny otwarcia      biura parafialnego          

Sekretariat

Środa    13:00-17:30

Czwartek 10.30 -  15.00

Piątek     17:00 -  18:00

 

Ksiądz Proboszcz

Sobota     17:30 - 18:00

Niedziela  9:30 -10:00

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Polnische Katholische Gemeinde in Ludwigsburg

Diese Homepage wurde mit 1&1 IONOS MyWebsite erstellt.